Danstaal

Danstaal

Docent Dans Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

In 2017 heb ik de bachelor Docent Dans met succes afgerond en heb daardoor een eerstegraads docent bevoegdheid voor dans en CKV verkregen. De opleiding Docent Dans is een hedendaagse internationaal georiënteerde kunstvakdocentenopleiding waarin de artistieke ontwikkeling van de studenten centraal staat. Als docent dans ben ik opgeleid tot dansprofessional die in een cultureel divers grootstedelijk werkveld dansprojecten begeleidt en dansonderwijs verzorgt.

“Onze alumni zijn pioniers en bruggenbouwers. Door een flexibele en open mentaliteit kunnen zij meebewegen met de voortdurende ontwikkelingen in de wereld van de dans.” (Docent dans, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)

Tijdens de opleiding ben ik vanaf het eerste jaar in aanraking gekomen met het werkveld door middel van stages en projecten in samenwerking met scholen, het amateur dansveld en professionele gezelschappen in en rondom Amsterdam. Hierdoor heb ik een sterke basis verkregen in het doceren van verschillende leeftijden, doelgroepen, niveaus en culturen.

 

Eigen Lessen

Binnen mijn lessen staat vooral het artistieke en de connectie individu tot groep centraal. In iedere les, workshop of project verwerk ik mijn visie en gedachtegang over kunst en wat dit teweeg brengt bij de lerenden. Individuele verkenningsoefeningen worden afgewisseld met samenwerking en groepsopdrachten en er is altijd ruimte gegeven voor de eigen creativiteit.

Binnen mijn danslessen verwerk ik eigen fysiek onderzoek door middel van een improvisatie oefening. Dit doe ik omdat ieder lichaam anders is, ieder lichaam heeft zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden die gebruikt en verbeterd kunnen worden. Daarnaast is er altijd een anatomisch en fysiologisch correct opgebouwde warming up en een cooling down om de les af te ronden.

Mijn specialisatie ligt in het geven van improvisatie en de moderne danstaal. Bij mijn improvisatielessen ligt de nadruk op het plaatsen van het eigen lichaam met al zijn kwaliteiten in de omgeving. Dit wordt gedaan door het onderzoeken van de mogelijkheden van het eigen lichaam, het ontdekken van de kwaliteiten van de andere lichamen in de groep en de relatie tussen jezelf en de ander. Bij mijn moderne lessen ligt de nadruk vooral op verlenging, flow en vloerwerk (acrobatisch en technisch).