Educatie Workshop – De val van Hercules

Educatie Workshop – De val van Hercules

Hallo docenten! Wat fijn dat jullie interesse hebben in educatieve workshop gericht op basisschool groep 7 en 8 van het project De val van Hercules. Op deze pagina vind u alle benodigde informatie rondom de unieke workshop in het Westfries Museum voor uw groep 7 en 8 voor 2 en 8 november.

Locatie dagen en tijden workshop:
Roode Steen 1 – Westfries Museum
1621CV – Hoorn

UPDATE: 1 November zit inmiddels vol.
2 November – 10:00-11:00
2 November – 11:30-12:30
2 November – 13:00-14:00

UPDATE: 8 November zit inmiddels vol.
8 November – 10:00-11:00
8 November – 11:30-12:30
8 November – 13:00-14:00

Kijk onder aan de pagina voor het reserveren van de workshop.

Choreograaf en kunstvakdocent Jort Faber over het project

Wat is het project De val van Hercules?

De val van Hercules is de nieuwe danstheater productie van Jort Faber op de bijzondere locatie van het Westfries Museum in samenwerking met Stichting Triplets. Kenmerkend voor Jorts werk is zijn spectaculaire en diepgaande artistieke voorstellingen samen met zijn missie om zijn werk naar de samenleving toe te brengen. Hij is altijd opzoek naar zo veel mogelijk manieren om zoveel mogelijk verschillende doelgroepen bij zijn gehele creatie proces te betrekken. Samen met het Westfries Museum betrekt dit project onder meer senioren met en zonder dementie, mensen met een verstandelijke beperking, jongeren, middelbare scholieren en jonge kinderen.

Als eerste graad bevoegd docent staat educatie hoog in het vaandel van Jort en het Museum en daarom hebben wij deze educatieve workshop ontwikkeld voor basisscholen in Hoorn.

Wat bieden we aan?

Wat houd het in?
Wij bieden uw school een één uur durende interactieve dans en beweging workshop aan waarin kinderen en professionals elkaar ontmoeten, met elkaar dansen en van elkaar leren. Dit doen wij op een interactieve werkwijze waarbij de leerlingen kijken naar dans, met elkaar leren praten over dans, met elkaar en met professionals dansen en een co-creator zullen worden van een dans scene. De workshop zal altijd worden geleid door eerstegraads bevoegd docenten Jort en Lenna .

Voor wie is het bedoeld?
De workshop is bedoeld voor leerlingen van groep 7&8. Per workshop kunnen er twee klassen deelnemen.

Leerdoelen
Oriënteren: De leerling maakt kennis met dans en professionele dansers en kan met anderen een (beschouwings)gesprek voeren over een dansvoorstelling, er verschillende betekenissen aan geven met behulp van de elementen ruimte, tijd en kracht en iets vertellen over de kwaliteit van de dansbeweging. 
Onderzoeken: De leerling kan bewust onderzoek doen naar de vormgevinsgprincipes van dans (leiden/volgen, gelijktijdig dezelfde beweging dansen, dans opbouwen met begin-midden – eind, aandacht voor danselementen, herhaling) en bestaande dansen als inspiratiebron gebruiken.
Uitvoeren: De leerling kan binnen een dans scene variëren met verschillende manieren van bewegen en daarbij de begrippen ruimte, tijd en kracht gebruiken.
Evalueren: De leerling kan een relatie leggen tussen zijn eigen betekenisgeving en die van professionals en benoemen dat mensen verschillende meningen over dans hebben. Hij accepteert en respecteert meningen, ideeën en gevoelens van anderen over dans, danscultuur en danstrends.

Opbouw workshop
Ontvangst en kennismaking 
Na aankomst in het Westfries Museum zullen de leerlingen met hun docenten kennismaken met de dansers, choreograaf en workshopleider.

Voorbereidende fase
Fysiek opwarmen onder begeleiding van Jort of Lenna. Concentreren en samenwerken in tweetallen en kleine groepjes met elkaar en met de professionele dansers.

Kijken naar dans
Introductie dansscenes en kijken naar dans: wat gaan jullie zien en hoe kijk je naar dans? De leerlingen bekijken een scene van de voorstelling De val van Hercules. De leerlingen bespreken onder begeleiding na wat ze hebben gezien.

Dans maken
Aan de hand van de eerdere oefeningen en opdrachten van de choreograaf ontwikkelen de leerlingen in kleine groepjes hun eigen dansscene scene.

De scenes worden aan elkaar getoond en nabesproken.

Afsluiting
De dag wordt samen met de leerlingen en de dansers afgesloten en het hele team zwaait de groep uit.

Kernthema’s educatie

Deze workshop sluit aan bij het leerplan kunstzinnige oriëntatie in de leerlijn dans zoals beschreven in SLO en is conform de beschreven competenties voor leerlingen in het basis onderwijs. De toevoeging van professionele dansers geeft een extra verdieping binnen de beleving van de scholieren. Daarnaast kunnen de dansers als voorbeeld dienen waardoor de leerlingen zichzelf vrijer kunnen voelen in hun lijf en hun eigen artistieke invulling.

Ons educatie team

Het educatie team van De val van Hercules bestaat uit de eerstegraads bevoegd docenten Jort Faber en Lenna schouten. Beide zijn zowel werkzaam als professional in het kunstveld en als docent in het basis- en voortgezetonderwijs, het amateurwerkveld en het hoger dansonderwijs.

Reserveer uw plek!

Kosten
Deze educatieve workshop maakt deel uit van het grotere gesubsidieerde project van De val van Hercules. Hierdoor kunnen wij deze workshop, inclusief de samenwerking met 9 professionele dansers, aanbieden voor een eenmalige reservering van €50.


Hoe te reserveren???

Er zijn 6 workshop plekken aanwezig voor dit project op vrije reservering. Per tijdsvak kan er één klas deelnemen (rond 25 kinderen). U kunt uw plek reserveren in drie eenvoudige stappen. Update: 8 november zit inmiddels vol.

1. Vul de volgende code in zonder hoofdletters: school
2. Selecteer uw gewenste tijd. Beide dagen zijn er workshops om 10:00, 11:30 en 13:00.
3. Betaal direct de €50 en wij zullen uw school in het museum ontvangen!

Workshop – 2 November

Hopelijk tot snel!